شما الان در این روز سایت کشکول جغرافیایی را مشاهده می فرمایید :

همه چیز از خلیج فارس

برگ گلی از بهار بیکران جغرافیای هستی

طول وعرض جغرافیایی شهرهای ایران

      إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿91﴾ النمل من مامورم كه تنها پروردگار اين شهررا كه آن را مقدس شمرده و هر چيزى از آن اوست پرستش كنم و مامورم كه از مسلمانان باشم             طول و عرض جغرافیای شهرهای مهم در ایران: طول و عرض جغرافیای تهران تبریز شیراز مشهد اهواز آبادان کرمانشاه طول Longitude ° E ۵۱.۴  ۴۶.۲۶  ۵۲.۳۵  ۵۹.۳۷  ۴۸.۴۹  ۴۸.۳  ۴۷.۰۳  عرض Latitude ° N ۳۵.۷  ۳۸.۰۶  ۲۹.۳۹  ۳۶.۱۹  ۳۱.۲۴  ۳۰.۳  ۳۴.۲۳    طول و عرض جغرافیای بندرعباس کرمان کرج ارومیه قم رشت یزد طول Longitude ° E ۵۶.۲۶  ۵۷.۱  ۵۰.۵۷  ۴۴.۵۸  ۵۰.۵۶  ۴۹.۳۶  ۵۴.۴  عرض Latitude ° N ۲۷.۱۷  ۳۰.۳  ۳۵.۴۸ ۳۷.۳۴  ۳۴.۴۹  ۳۷.۱۸  ۳۲    طول و عرض جغرافیای ملارد شهریار اسلام شهر رباط کریم قرچک ورامین دماوند طول Longitude ° E ۵۰.۵۹ ۵۱.۰۳ ۵۱.۱۲ ۵۱.۰۴  ۵۱.۳۴  ۵۱.۳۹  ۵۲.۴ عرض Latitude ° N ۳۵.۴۰ ۳۵.۳۹ ۳۵.۳۳  ۳۵.۲۸  ۳۵.۲۵  ۳۵.۱۹  ۳۵.۴۳    طول و عرض جغرافیای گرمسار آبیک هشتگرد تاکستان قزوین ساوه سمنان طول Longitude ° E ۵۲.۱۹ ۵۰.۳۱ ۵۰.۳۹  ۴۹.۴۱ ۵۰.۰۱  ۵۰.۱۹  ۵۳.۲۲ عرض Latitude ° N ۳۵.۱۳ ۳۶.۰۳  ۳۵.۵۸  ۳۶.۰۴  ۳۶.۱۵  ۳۵.۰۱ ۳۵.۳۳    طول و عرض جغرافیای دامغان سبزوار کاشمر نیشاپور تربت حیدریه چناران قوچان طول Longitude ° E ۵۴.۲۰ ۵۷.۳۷ ۵۸.۳۱ ۵۸.۴۹ ۵۹.۱۲ ۵۹.۰۵ ۵۸.۲۸ عرض Latitude ° N ۳۶.۱۰ ۳۶.۱۳ ۳۵.۱۱ ۳۶.۱۳ ۳۵.۱۷ ۳۶.۳۹ ۳۷.۰۷   طول و عرض جغرافیای شیروان بجنورد گنبد قابوس علی آباد بندر ترکمن بهشر شاهرود طول Longitude ° E ۵۷.۵۴ ۵۷.۱۸ ۵۵.۰۹ ۵۴.۵۱ ۵۴.۰۳ ۵۳.۳۳ ۵۴.۵۷ عرض Latitude ° N ۳۷.۲۷ ۳۷.۲۷ ۳۷.۱۵ ۳۶.۵۴ ۳۶.۵۳ ۳۶.۴۳ ۳۶.۲۵   طول و عرض جغرافیای ساری بابل آمل چالوس رامسر لنگرود اردبیل طول Longitude ° E ۵۳.۰۶ ۵۲.۴۲ ۵۲.۲۴ ۵۱.۲۳ ۵۰.۴۱ ۵۰.۰۸ ۴۸.۱۷ عرض Latitude ° N ۳۶.۳۳ ۳۶.۳۳ ۳۶.۲۶ ۳۶.۴۰ ۳۶.۵۴ ۳۷.۱۱ ۳۸.۱۵   طول و عرض جغرافیای زنجان همدان اراک سندج دزفول نکاه تربت جام طول Longitude ° E ۴۸.۳۱ ۴۸.۳۴ ۴۹.۴۱ ۴۷.۰۶ ۴۸.۲۷ ۵۳.۱۷ ۶۰.۳۶ عرض Latitude ° N ۳۶.۴۰ ۳۶.۴۶ ۳۴.۰۶ ۳۵.۱۸ ۳۲.۲۳ ۳۶.۴۰ ۳۵.۱۳